Äta riskakor = arsenikförgiftad. Är det sant?

Ditt reningssystem jobbar aktivt hela tiden för att inte din kropp ska fyllas på med gifter och annat skräp. Vad händer egentligen när din soptunna blir för full? Detta är något jag pratat med Emilia om.

Att prata om detox eller biotransformation uppbringar många frågor och diskussioner. Några av de vanligaste frågorna jag får höra är: Kan kroppen verkligen avgifta allt som kommer i dess väg? Hur kommer det sig att vissa människor tåler mer gifter än andra? Vilka symptom kan vi se när någon är för giftig? Och nu senast – blir jag arsenik förgiftad av riskakor?

Detox är ett komplicerat ämne så jag tänkte börja med en super förenklad introduktion. När man pratar om biotransformation så är detta en process när kroppen omvandlar en substans till en annan och sedan eliminerar den. Detta kan röra sig om ämnen vi kommer i kontakt med utifrån såsom mediciner, p-piller, rök, alkohol, besprutningsmedel, gifter och liknande, men det är även ämnen som kroppen själv producerar som hormoner och hemoglobin. Vattenlösliga ämnen är lättare att detoxa än fettlösliga ämnen vilket kan leda till att de lagras och fyller upp din tunna. Levern kan inte avgifta tungmetaller så de elimineras på annat sätt.

Vad händer när tunnan fylls upp och vad ligger till grund för att vissa tunnor fylls på och spiller över mycket snabbare än andras?

Svaret på denna frågan kan bli hur långt som helst men jag ska ta upp några vanliga orsaker som majoriteten av ’’detox diskussioner’’ sällan pratar om.

Det är ju inte så enkelt som att du äter en riskaka och sen blir du arsenikförgiftad. Då hade de flesta av oss mått uruselt. Det är ju mycket mer komplicerat än så. För att din spann ska spilla över, vilket är en stor faktor i många neurologiska problem, så krävs bla följande ingredienser:

  1. Låga glutation värden. Det krävs att du har brist på kroppens egenproducerade superantioxidant glutation. Vardaglig exponering till kemiska föreningar triggar inte immunsystemet att reagera om inte kroppens glutationsnivå är låg. Glutation hjälper till att säkert detoxa miljögifter samtidigt som det lugnar immunförsvaret att inte överreagera på dem. [1]
  2. Nedbrytning av immunbarriärer. Våra slemhinnor i tarmen och lungor fungerar som en mur och skyddar kroppen mot farliga inkräktare och gifter som annars tar sig in i kroppen och röjer runt i immunförsvaret. Likaså finns det något som heter blod-hjärn-barriären som ska förhindra att blodburna gifter kommer in i hjärnan och stökar runt. Låga glutationsnivåer samt inflammatorisk kost luckrar upp dessa barriärer.
  3. Kronisk inflammation är otroligt vanligt och bidrar till glutation brist, nedbrytning av immunbarriärer och ett överreagerande immunförsvar. Några vanliga symptom på kronisk inflammation är svullnad, hudutslag, ledvärk, depression, oro & ångest, kronisk värk, kronisk trötthet och autoimmuna flare-ups. [2]

Dessa ’’ingredienser’’ avgör huruvida en människa kan ha ganska höga halter av gifter och vara symptomfri medan en annan människa har låga halter men reagerar kraftigt på dem. Saken är ju inte bara hur mycket gifter du har i kroppen utan hur ditt immunsystem reagerar. Det är först när immunförsvaret skapat antikroppar mot ett gift som det verkligen blir problem från ett autoimmunsjukdom perspektiv. Givetvis spelar exponering en viktig roll – less is better than more. Autism och ADHD är exempel på när detta händer väldigt tidigt och autoimmunsjukdomar är exempel på sådant som ofta händer från 30/35 års ålder.

Några tips på hur du kan stärka din biotransformation:

  • Undvik näringsbrister, se till att du kan absorbera upp all näring och bajsa bra.
  • Ät nyttig och antiinflammatorisk kost: ät tex lite spannmål och gluten och massa grönsaker som lök och kål av olika slag.
  • Höj pulsen under den första vakna timmen, även om det bara är i 1-5 minuter (detta ökar kroppens eNOS produktion som skyddar immunbarriärerna och dämpar inflammation).
  • Man kan testa sina glutationsnivåer. Det finns olika kosttillskott som kan hjälpa till att stötta denna funktion. Ifall du behöver mer ingående hjälp så är det bättre att boka en konsultation.
  • Testa ifall ditt immunförsvar reagerar mot gifter och skaffat antikroppar mot dem. Cyrex labs har en sådan profil (Array 11) och jag kan arrangera så att du kan testa dig. https://www.cyrexlabs.com/CyrexTestsArrays/tabid/136/Default.aspx
  • Undvik leverproblem som hepatit då majoriteten av din detox händer där. Dock kan inte levern avgifta tungmetaller så det krävs mer än en vanlig detox men man kan alltid stötta sin lever genom att att vara snäll mot den.

[1] Requejo R, Tena M. Influence of glutathione chemical effectors in the response of maize to arsenic exposure. J Plant Physiol. 2012 May 1: 169(7): 949-56.

[2] Winder C. Mechanisms of multiple chemical sensitivity. Toxicol Lett. 2002 Mar 10;128(1-3):85-97.